Archiv článků

28.11.2021 09:14
Milí farníci, rádi bychom vás pozvali k společnému vyjití na cestu do Betléma. Právě tam se má podle dávných proroků narodit Mesiáš. V kostele sv. Mikuláše u oltáře Nejsvětějšího srdce jsme umístili nástěnku s betlémskou krajinou. Pod ní naleznete kartičky s postavičkami, adventní úkoly a...
10.10.2021 18:53
Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč vás srdečně zve na koncert svatoignácké scholy Rytmig, který se uskuteční v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči v neděli 31. 10. od 16:00. Sbor působí při kostele sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí. Více si o něm můžete přečíst na stránkách rytmig.cz.
05.10.2021 11:24
Říjnové setkání agapé po mši svaté v Dolní Dobrouči by se mělo konat podle následující tabulky: DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 5....
05.10.2021 08:46
Výuka náboženství v Dolní Dobrouči bude probíhat podle následujícího rozvrhu: 1. třída středa 12:45 P. Tomáš Fiala D-centrum 2. + 3. třída úterý 12:45 P. Tomáš Fiala D-centrum 4. třída pondělí 13:20 Jana Matyášová D-centrum 5. – 9....
30.09.2021 17:47
Teoreticky všichni dobře víme, že četba Písma je jednou ze základních cest k Bohu. Chodíme ale po ni opravdu? Čteme Písmo? Řekli jsme si, že by nám možná pomohlo, číst Písmo společně. Možná v něm snadněji nalezneme život, když uvidíme, jak ho v něm nachází druzí, jak se jich dotýká,...
05.09.2021 11:54
Přijměte pozvání na cestu rodin, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti slavení Roku rodin. Cesta je připravena u Horákovy kaple, kde jsou u zastavení křížové cesty zároveň i zastavení na cestě rodin. Využijte pěkných podzimních dnů, vyrazte na procházku s rodinou a nechte se inspirovat...
05.09.2021 11:53
Verze k vytištění zde 1. den: Tak Bůh miloval svět   Písmo svaté Miloval nás a zcela vydal sebe za nás. (Ef 5,2) Miloval mě a za mne se obětoval. (Gal 2,20) Miloval církev a vydal sám sebe za ni. (Ef 5,25) V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás. (1Jan...
05.09.2021 11:52
Děkuji rodičům, kteří přihlásili svoje děti na náboženství. V minulém čísle Zpráviček bylo zveřejněno rozdělení výuky náboženství. Toto téma se diskutovalo i na pastorační radě s možným dalším rozdělením. Vlivem mnoha okolností a dlouhých debat, které se o prázdninách uskutečnily ohledně...
04.09.2021 11:49
Po nedělní bohoslužbě v Dolní Dobrouči vás zveme do D-centra na Agapé. Je to možnost setkání nad občerstvení. Tak nestůjte před kostelem a „přijďte pobejt“. Agapé pro vás připrabují tito dobrovolníci: Datum Agapé...
30.06.2021 12:42
Agapé se opět otevírá! Jedna skupinka dobrovolníků nám odpadla – prosím oslovte někoho ze svého okolí, třeba se najde náhrada. Prozatím neobsazené místo bude bez agapé. DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 4....
Záznamy: 31 - 40 ze 325
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>