Archiv článků

30.09.2021 17:47
Teoreticky všichni dobře víme, že četba Písma je jednou ze základních cest k Bohu. Chodíme ale po ni opravdu? Čteme Písmo? Řekli jsme si, že by nám možná pomohlo, číst Písmo společně. Možná v něm snadněji nalezneme život, když uvidíme, jak ho v něm nachází druzí, jak se jich dotýká,...
05.09.2021 11:54
Přijměte pozvání na cestu rodin, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti slavení Roku rodin. Cesta je připravena u Horákovy kaple, kde jsou u zastavení křížové cesty zároveň i zastavení na cestě rodin. Využijte pěkných podzimních dnů, vyrazte na procházku s rodinou a nechte se inspirovat...
05.09.2021 11:53
Verze k vytištění zde 1. den: Tak Bůh miloval svět   Písmo svaté Miloval nás a zcela vydal sebe za nás. (Ef 5,2) Miloval mě a za mne se obětoval. (Gal 2,20) Miloval církev a vydal sám sebe za ni. (Ef 5,25) V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás. (1Jan...
05.09.2021 11:52
Děkuji rodičům, kteří přihlásili svoje děti na náboženství. V minulém čísle Zpráviček bylo zveřejněno rozdělení výuky náboženství. Toto téma se diskutovalo i na pastorační radě s možným dalším rozdělením. Vlivem mnoha okolností a dlouhých debat, které se o prázdninách uskutečnily ohledně...
04.09.2021 11:49
Po nedělní bohoslužbě v Dolní Dobrouči vás zveme do D-centra na Agapé. Je to možnost setkání nad občerstvení. Tak nestůjte před kostelem a „přijďte pobejt“. Agapé pro vás připrabují tito dobrovolníci: Datum Agapé...
30.06.2021 12:42
Agapé se opět otevírá! Jedna skupinka dobrovolníků nám odpadla – prosím oslovte někoho ze svého okolí, třeba se najde náhrada. Prozatím neobsazené místo bude bez agapé. DATUM AGAPÉ SKUPINKA PROMÍTÁNÍ OBČERSTVENÍ 4....
06.06.2021 21:43
Červen je měsíc, který je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Proto se každé (červnové) úterý v 17:00 hod.  sejdeme při pobožnosti ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ve středu 9. června proběhne od 14. hodin jarní úklid kostela. Všem, kteří nám přijdou pomoci, z celého srdce...
02.05.2021 18:29
Prožít rok rodiny vyhlášený papežem Františkem je možné různě. Na pastorační radě jsme se domluvili, že bychom vám rádi doporučili krátká videa, na kterých se podílel papež František spolu s rodinami z celého světa. První z deseti videí má název „Vykročme společně“ a je k němu krátký manuál. V něm...
02.05.2021 12:07
V květnu se budeme každé úterý v 17 hodin scházet při májové pobožnosti. Po nedělní mši svaté se budeme modlit loretánské litanie ke cti Panny Marie. E. Kovrzková
30.03.2021 05:46
Ani letos se nebudeme moci sejít na modlitební stráži u Božího hrobu. Abychom mohli tuto tradici podržet alespoň na dálku, je na stránkách farnosti (zde) odkaz na tabulku, do které se můžeme na určitou hodinu zapsat (od pátka 21 h do soboty 18 h) a během ní věnovat svůj čas bdění a...
Záznamy: 31 - 40 ze 321
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>