Historie projektu

Celý projekt začal v říjnu roku 2008, kdy byla podána žádost o stavební povolení. V lednu 2008 bylo stavební povolení vydáno a byla také podána žádost o dotaci ROP (Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod). Ta byla přijata a schválena v červnu 2009. V téže době byly zahájeny přípravné práce a výběrová řízení. V dubnu následujícího roku byly zahájeny stavební práce. V září (27. 9. 2009) byl základní kámen D-centra požehnán samotným papežem, a to v Brně během jeho návštěvy České republiky. V březnu (21. 3. 2010) byl základní kámen slavnostně poklepán a stavba byla oficiálně zahájena. Dokončena byla v srpnu 2011. Slavnostní otevření proběhlo 4. 9. 2011.

Namísto chlévů mateřské centrum

Budova vznikla na místě původní farní stodoly, chlévů a skladů. Cílem bylo jak zkulturnění tohoto prostranství, tak i vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného času, podpoření sounáležitosti místních skupin a spolků, zvýšení prestiže obce a prevence sociopatologických jevů v obci. K těmto účelům slouží víceúčelový sál, 2 klubovny, klub, dílnička, 2 kuchyňky, atrium a zahrada. 

Velkou zásluhu na vzniku centra mají samotní Dobroučáci, kteří chodili na pravidelné brigády, díky čemuž bylo možné stavbu dokončit s daným rozpočtem. Děkujeme tedy všem, kdo ochotně chodili v úterky, čtvrtky a soboty bezplatně pracovat na stavbě centra pro nás všechny.