Společenství, aktivity

Farnost Dobrouč
„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chéb a modlili se.“ (Skutky 2,42)

V současnosti existují v naší farnosti různorodé aktivity a společenství. Chcete-li, vyberte si z naší nabídky vpravo.