Tříkrálová sbírka 2022

06.02.2022 12:40

Rády bychom poděkovaly všem, kteří se podíleli na uspořádání Tříkrálové sbírky. Letos se chodilo tradičně po domech a podle zpráv od skupinek byli koledníci mile přijati a obdarováni.

Letošní sbírka v Dolní Dobrouči vynesla krásných 143 242 Kč (včetně Horní Dobrouče a Lanšperka). Pro porovnání výnos tříkrálové sbírky v předchozích letech:

2021 –   77 545 Kč
2020 – 110 059 Kč
2019 – 111 701 Kč
Díky všem dárcům!

Za organizaci místní sbírky

Alžběta Maříková a Marcela Mikysková