Hudba

Víno a hudba obveselují srdce, ale nad to obojí je láska k moudrosti. (Sír 40,20)

V naší farnosti vedle dvou varhaníků působí tři hudební uskupení, která doprovází bohoslužby různými hudebními žánry.


Chrámový sbor

Chrámový sbor existuje v naší farnosti více jak 70 let. V jeho repertoáru se nachází zpěvy pro doprovod bohoslužeb, zvláště pak mše lidové s doprovodem malého orchestru i skladby současných autorů. Za dobu existence sboru se v tělese vystřídalo mnoho místních zpěváků, muzikantů, varhaníků i dirigentů. Tradicí je nácvik vánoční půlnoční s reprízou na konec vánoční doby, dále pak příležitostná slavnostní vystoupení (pouť, význačné slavnosti). V minulosti byl tento druh hudby provozován ve větším měřítku. V současné době sbor varhaním doprovodem zajišťuje Jaroslava Horáková, dirigentem je Petr Mlynář.
 

Schola

Pod vedením Jaroslavy Maříkové působí od roku 2003 v naší farnosti schola, která doprovází svým zpěvem převážně Velikonoční obřady a mimořádné příležitosti (např. biřmování). V současné době máme 16 až 18 členů. Soustředíme se na liturgické skladby a capella, zpěvy z Taizé a žalmy.
 

Rytmika

Společenství pro současné hudební chvály a liturgický doprovod má svoji vlastní stránku.