Úklid a výzdoba kostela

Pravidelný úklid farního kostela sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči se provádí každých 14 dní ve čtvrtek po ranní mši svaté dopoledne.
 
Květinovou výzdobu v kostele můžete podpořit dary do pokladničky označené „Na květiny“ vlevo na stolečku s tiskovinami.