Lanšperk

Kaple Nanebevzetí Panny Marie je majetkem obce Dolní Dobrouč.

První zátes rýčem provedl počátkem června 1897 lanšperský rodák P. Václav Havla, farář v Pěčíně za Žamberkem. Slavnost kladení základního kamene se konala 25. července 1897. Kaple byla dokončena o rok později 16. července. Její délka je přes 12 metrů, šíře 6 metrů.Věž se pne do výše 21 metrů. V pondělí 18. července 1898 byla kaple vysvěcena od královéhradeckého biskupa Eduarda Jana Nepomuka Brynycha.
 
Lanšperská kaple s ostatky svatých Bonifáce a Donáta byla postavena k oslavě padesátiletého panování císařského veličenstva Františka Josefa I. a čtyřicetileté vlády knížecí jasnosti Jana II. z Lichtenštejna.
 
Podnět k vysázení lip, které lemují cestu z kaple k místnímu hřbitovu, dal tehdejší správce školy František Vrbata. Nazvány byly lipami císaře Františka Josefa. Občanský hřbitov na Lanšperku byl vybudován v roce 1903 díky štědrosti hnátnického továrníka Karla Perlheftra a lichtenštejnského knížete.
 
V roce 1993 a 1995 byla lanšperská kaple vykradena. Naštěstí se během následujících tří let podařilo připravit důstojné připomenutí jejích stoletých narozenin. Nic by nebylo možné bez výrazné pomoci a nadšení desítek ochotných lidí, firem a institucí, bez pochopení majitele kaple Obce Dolní Dobrouč a samozřejmě pana faráře.
 
Do lanšperské kaple byla instalována reprezentativní Křížová cesta, restaurovány veškeré kovové prvky exteriéru i interiéru včetně plastiky Krista, vyrobeny dřevěné dveře a kříž nad vstupním portálem včetně ambonu, podstavců pod sochy a květiny. Jezulátko získalo nejen nové klenoty, ale i vyšívané šaty. Navrácen byl lustr a vyměněno interiérové osvětlení. Podařilo se generální restaurování oken, která byla zabezpečena ochranným pletivem. Natřena byla věž, odborně byla prořezána lipová alej.