Zprávičky dobroučské farnosti

Jedná se o farní zpravodaj, který vychází jednou měsíčně, vždy každou první neděli v měsíci, pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Uzávěrka příspěvků bývá o týden dřív (konkrétní datum je k dispozici v tiráži na poslední stránce Zpráviček). Výjimku tvoří letní prádzniny, kdy Zprávičky vychází v červenci jako dvojčíslo také pro srpen.

Aktuálně

05.09.2023 11:47

Zprávičky dobroučské farnosti se zápisem pastorační rady a měsíčním rozpisem bohoslužeb a zápisem z pastorační rady lze zobrazit nebo stáhnout z našeho on-line úložiště.

Zpravicky_9_2023.pdf (481,7 kB)Zapis_PR_31.8.2023.docx (20,7 kB)