Modlitby (nejen) otců

Mezinárodní hnutí Modlitby otců
Od roku 1995 působí  se schválením České biskupské konference v naší republice Hnutí Modlitby matek, jehož zakladatelkou je angličanka Veronika Williamsová.
 
Z iniciativy diakona Maurice Williamse vzniklo v Anglii obdobné hnutí Modlitby otců, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za pokoj v rodinách a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně znamená „být otcem“. Potřebujeme se modlit v jednotě, spojit tolik mužů, kolik je jen možné, k pravidelné modlitbě za jiné muže na světě. Modlitby otců jsou pro duchovní i fyzické otce.

V dubnu 2016 se uskutečnilo první setkání skupinky Modlitby otců. Tato iniciativa vzešla ze setkání chlapů naší farnosti a reagovala na potřebu pravidelného setkávání za účelem modlitby. Každý muž žije nebo objevuje jistou formu otcovství, není tedy vyhrazena pouze pro fyzické otce. Scházíme se obvykle jednou za 14 dní. Bližší informace na vedoucího skupinky Martin Rýznara nebo Ondřeje Štěcha.

O mezinárodním hnutí Modlitby otců

Od roku 1995 působí  se schválením České biskupské konference v naší republice Hnutí Modlitby matek, jehož zakladatelkou je angličanka Veronika Williamsová.

 Z iniciativy diakona Maurice Williamse vzniklo v Anglii obdobné hnutí Modlitby otců, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za pokoj v rodinách a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně znamená „být otcem“. Potřebujeme se modlit v jednotě, spojit tolik mužů, kolik je jen možné, k pravidelné modlitbě za jiné muže na světě. Modlitby otců jsou pro duchovní i fyzické otce.

Denní modlitba otců
Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.
Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,
a když selháváme ve svém poslání
milovat a chránit naše rodiny.
 
Chceme se odvrátit od věcí,
které nás od Tebe oddělují.
Prosíme Tě, provázej nás v našem životě
a veď nás ve všem, co děláme.
 
Pane, dej nám radu a sílu,
abychom naplnili naše poslání
a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové
podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.
 
Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí,
které jsi svěřil do naší péče.
Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem
a špatnými vlivy.
 
Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek,
Modlitbám otců a Dětem víry,
ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.
 
Amen.
převzato z www.modlitbyotcu.cz

Kontakty

Správce webu, fotograf tel. (+420) 733 700 903 Formulář k nahlášení chyby nebo problému s webem