Pozvání k bakalářskému kombinovanému studiu náboženské výchovy

06.02.2022 13:16

„Každému věřícímu ukládá jeho svědomí povinnost, aby jeho vyznání víry bylo promyšleným lidským činem. Víra hodná svého jména je pravým opakem tradiční ,sousedské víry´. (P. J. Torell, Fenomén „katolická teologie“, s. 31).
I letos otevírá Univerzita Hradec Králové obor Náboženská výchova. Není určen jen pro učitele náboženství a katechety, ale je velmi vhodný i pro ty, kteří by se rádi lépe zorientovali v Bibli, církevních dějinách či základních teologických oborech. Nabyté znalosti pomohou prohloubit víru a lze je s užitkem uplatnit při jakékoli službě v církvi. V současnosti na UHK přednáší např. P. Tomáš Petráček, P. Vojtěch Brož či P. David Bouma – odborná úroveň i lidský přístup přednášejících jsou na vysoké úrovni.
Tento bakalářský obor se studuje v kombinovaném režimu, tzn. účast na přednáškách se předpokládá cca jednou za 14 dní (v sobotu). Pokud by někoho zajímaly další podrobnosti, obraťte se prosím na Ondřeje Štěcha. Uzávěrka podávání přihlášek je 28. 2. 2022.
Na závěr bych ráda citovala větu, na kterou jsem si v této souvislosti nedávno vzpomněla: „Když Pán od nás něco žádá, dává i sílu. Jde o to, jestli my chceme. A co vlastně chceme.“

Jana Štěchová