Modlitby maminek

První skupinka modlících se maminek vznikla v naší farnosti na jaře roku 2010. Tehdy se nám dostala do rukou brožura Modlitby matek vydaná hnutím Solace. Více o tomto ekumenickém hnutí na www.modlitbymatek.cz.

Protože nás oslovila slova těchto modliteb, rozhodly jsme se (tři maminky), že se takto budeme modlit společně. S kytarou a písněmi jsme chválily Hospodina a prosily o ochranu pro naše děti. A ony celý ten čas prožívaly s námi, batolily se a bylo nám všem hezky. Pozvaly jsme mezi sebe další maminky a najednou nás bylo více než doporučených 7 – 8 v jedné skupince. Proto jsme se rozdělily a otevřely tak možnost dalším maminkám přijít mezi nás. Vznikla tak skupinka maminek s odrostlými dětmi a další skupinku založily ženy zralého věku. Nyní se rýsuje již čtvrtá skupinka s nejmenšími dětmi. V současné době je v naší farnosti zapojeno do tohoto hnutí aktivně přibližně 20 maminek a babiček. Přesto, že jsme fungující skupinky, můžeme mezi sebe přijmout či pomoci založit další skupinku těm, které by chtěly své děti svěřovat Bohu nejen samy, ale i ve společenství.

Je také možné, aby se setkávali muži při modlitbě otců, ale ty bohužel v naší farnosti zatím nejsou. (Ale co není může být... Stačí, když se najdou alespoň dva tatínkové! :-) Ti nás mohou kontaktovat také.)

Jak takové naše setkání probíhá?

Každá z našich skupinek ho prožívá jinak a přece mají to nejdůležitější společné. Na začátku prosíme o vedení Duchem svatým, prosíme o ochranu před vším zlem, za odpuštění, za jednotu srdcí i myslí, chválíme Boha modlitbami a písněmi, modlíme se za jednotu se všemi skupinkami modlících se matek na celém světě, čteme z Písma svatého, děkujeme Bohu za dar mateřství. Na závěr každého našeho setkání odevzdáváme do košíku k patě kříže kolečka se jmény svých dětí a v srdci je svěřujeme do Pánovy péče. Též odevzdáváme našeho Otce Jana, prosíme za kmotřence, modlíme se i za ty, kteří nás v těžkých životních chvílích prosí o přímluvu a nebo za to, co nás trápí... Cítíme, že nás naše společná pravidelná setkání vnitřně obohacují, přinášejí pokoj do našich životů, roste v nás vzájemná důvěra, neboť svěřený problém zůstává pouze ve skupince a platí zásada mlčenlivosti.

Jsme rády, že naše starosti nemusíme nést samy, ale že je můžeme vložit na Pána a přitom zažívat sílu modlitby i sílu přátelství mezi sebou.

Přijďte mezi nás!

Pokud máte zájem přijít mezi nás, kontaktujte jednu z nás:

Jitka Šolcová
jitka.solcova(zav.)tiscali.cz
mob.778140138

Marie Malá
marie_mala(zav.)centrum.cz
mob. 736708124

Iveta Bělská
Iveta.Belska(zav.)seznam.cz
mob. 604150172.