D-centrum

Mateřské centrum U Krtečka   |   Nabídka prostor   |   Provozní řád   |   Historie projektu

D-centrum je veřejné kulturní a společenské církevní zařízení pro aktivní trávení volného času osob všech věkových kategorií. Oficiálně se nazývá Multifunkční centrum aktivního života farnosti Dolní Dobrouč, nicméně všichni jej známe jako D-centrum, Déčko. Právě tento název vymysleli dobroučští farníci a zcela vystihuje poslání centra: „D“ jako Dobrouč, duchovní centrum, dobré činy, dobří lidé, dostatek akcí, dobrý den atd. Vlastně každý si v názvu může najít to, co oslovuje právě jeho.

Otevřít se všem

Centrum vzniklo z iniciativy dobroučských farníků, kteří se již dále nechtěli dívat na chátrající farní stodoly a zároveň chtěli vytvořit zázemí pro kulturní a společenské vyžití (nejen) Dobroučáků všech věkových kategorií: od dětí až po seniory. Prostory D-centra sice přiléhají k faře a D-centrum je spravováno farností, nicméně smyslem tohoto centra je otevřít se všem.

Aktuálně

31.12.2023 14:29
I po novém roce budou pro vás dobrovolníci farnosti připravovat nedělní agapé – občerstvení po nedělní mši svaté v Dolní Dobrouči. Celý tým se na setkání. s vámi těší a přeje všechno nejlepší v roce 2024. DATUM AGAPÉ...

Fotogalerie

V sobotu 16. prosince za rozbřesku se sešli farníci v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči na rorátní mši svaté.  Adventní bohoslužbu celebroval P.  Adam Piotr Grabiec, vikář z České...
Přinášíme fotografie ze sobotního průvodu uprchlíků, který připomněl odchod obyvatel Marca z Dolní Dobrouče v roce 1919 zpět do do svého domova v Itálii. V sobotu večer se v D-centru setkali...
V neděli 18. září jsme v Dolní Dobrouči poděkovali za letošní úrodu slavností dožínek. Na slavnost dožínek navázal v D-centru farní den. Po společném obědě nám manželé Štěchovi promítli fotky z...
V neděli 14. srpna 2022 po mši svaté v Dolní Dobrouči se uskutečnilo farní „kafe“ – agapé, s nově ustanoveným farářem P. Pavlem Mistrem. Otec Pavel se farnosti představil a sdílel některé veselé...