D-centrum

Mateřské centrum U Krtečka   |   Nabídka prostor   |   Provozní řád   |   Historie projektu

D-centrum je veřejné kulturní a společenské církevní zařízení pro aktivní trávení volného času osob všech věkových kategorií. Oficiálně se nazývá Multifunkční centrum aktivního života farnosti Dolní Dobrouč, nicméně všichni jej známe jako D-centrum, Déčko. Právě tento název vymysleli dobroučští farníci a zcela vystihuje poslání centra: „D“ jako Dobrouč, duchovní centrum, dobré činy, dobří lidé, dostatek akcí, dobrý den atd. Vlastně každý si v názvu může najít to, co oslovuje právě jeho.

Otevřít se všem

Centrum vzniklo z iniciativy dobroučských farníků, kteří se již dále nechtěli dívat na chátrající farní stodoly a zároveň chtěli vytvořit zázemí pro kulturní a společenské vyžití (nejen) Dobroučáků všech věkových kategorií: od dětí až po seniory. Prostory D-centra sice přiléhají k faře a D-centrum je spravováno farností, nicméně smyslem tohoto centra je otevřít se všem.

Aktuálně

04.02.2018 01:08
V sekci týkající se D-centra naleznete nově provozní řád, jak jej schválila pastorační a ekonomická rada farnosti.

Fotogalerie

Přinášíme fotografie ze sobotního průvodu uprchlíků, který připomněl odchod obyvatel Marca z Dolní Dobrouče v roce 1919 zpět do do svého domova v Itálii. V sobotu večer se v D-centru setkali...
V neděli 18. září jsme v Dolní Dobrouči poděkovali za letošní úrodu slavností dožínek. Na slavnost dožínek navázal v D-centru farní den. Po společném obědě nám manželé Štěchovi promítli fotky z...
V neděli 14. srpna 2022 po mši svaté v Dolní Dobrouči se uskutečnilo farní „kafe“ – agapé, s nově ustanoveným farářem P. Pavlem Mistrem. Otec Pavel se farnosti představil a sdílel některé veselé...
Hlavními hosty letošního tradičního setkání manželských párů byli manželé Halbrštátovi. Jáhen Leoš Halbrštát je národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice a jeho manželka...