Provozní řád D-centra

Veškeré prostory D-centra mají být užívány šetrně a předány zpět ve stejném stavu, v jakém jsou převzaty.

Zásady užívání prostor D-centra

 • Není povoleno kouření ve všech vnitřních prostorách, místo pro kuřáky je u krbu.
 • Přemísťování veškerého vnitřního zařízení povoleno pouze po předchozím svolení vypůjčitele.
 • Není povolena instalace vlastní výzdoby pomocí hřebů, vrutů, šroubů apod.
 • Zachovávání bezpečnostních pravidel při používání elektrospotřebičů, zařízení a vybavení kuchyně a elektronického vybavení.
 • Do WC mís a výlevek se nesmí vhazovat zbytky látek (hadry), dětské hygienické ubrousky, dámské vložky a jiné pevné předměty (riziko poškození odpadního čerpadla).
 • Odpady shromažďovat v nádobách k tomu určených, do kanalizačního systému je zakázáno vylévat zbytky olejů, mastnot a usazenin.
 • V prostorách, které jsou označeny „VSTUP POUZE V PŘEZŮVKÁCH“ či obdobným způsobem, dodržovat tato nařízení.

Po skončení akce

 • provést úklid,
 • setřít všechny používané prostory,
 • podlahu na sále mýt šetrně,
 • umýt pisoáry, záchody,
 • úklidové prostředky vrátit na původní místo podle seznamu,
 • koše vysypat do popelnice,
 • zamknout všechny dveře (i vnitřní),
 • zavřít všechna okna,
 • vypnout bojler,
 • vypnout a vytřít lednici (nechat otevřenou),
 • zastavit plyn,
 • vypnout reproduktory, vypnout a uzamknout audio-video,
 • srovnat vybavení v klubu nad sálem,
 • stálé vybavení kuchyně vrátit na původní místo podle seznamu,
 • na sále uložit židle a stoly,
 • skládací stoly složit do kumbálu,
 • stoly neobracet přes nohy (ve dvojicích),
 • židle stohovat max. 4 na sebe.
 • Živá hudební produkce s aparaturou povolena pouze do 22 hodin.
 • Ztišení hudby či hudební produkce spolu s uzavřením oken směrem k bytovce č. p. 371 po 22 hodině.
 • Způsobené škody nahlásit vypůjčiteli a zaplatit za ně finanční náhradu.
 • Nedodržením stanovených zásad bude půjčiteli účtovaná sankce ve výši 3 000 Kč.

Publikováno 4. 2. 2018