Agapé

Nedělní agapé je možnost, jak se sejít, vstřebat dojmy z nedělní slavnosti, popovídat si a ochutnat něco dobrého k snědku. Agapé je totiž označením pro „hody lásky“. Tento výraz pochází z doby raného křesťanství, kdy společné stolování provázelo bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé. Dnes se tak označují neformální setkání po nedělní mši svaté spojená s občerstvením. Ani u nás už se věřící nemusí shlukovat před kostelem, ale mohou využít sál v D-centru. Přijďte okusit kus nedělní pohody i vy. Vždy máme něco dobrého k snědku a vždy vás někdo ochotný obslouží.

Od února 2015 začne naše Agapé fungovat s novými pravidly. Bude otevřené každou neděli, a pokud nebude otevřené (z důvodu soukromé či jiné akce), dozvíte se to při ohláškách a na nástěnce vzadu v kostele. Opět nabízíme možnost navštívit s malými dětmi „Krteček“, a to vždy při dětské mši svaté (dle zájmu), příspěvek 10Kč za dítě/rodinu. V předsíni u hlavního vchodu na nástěnce bude také tabulka s dalšími aktuálními informacemi.

V současnosti si obsluhu nedělního Agapé rozdělilo několik skupin dobrovolníků.

Aktuálně

28.04.2024 13:45

Agapé je setkání s občerstvením v D-centru po nedělní mši svaté v Dolní Dobrouči. Připravují jej dobrovolníci farnosti. Každý je srdečně zván!

DATUM

AGAPÉ SKUPINKA

AKTIVITY

OBČERSTVENÍ

5. 5.

Grygarčíkovi/Vackovi

 

buchty

12. 5.

Skaličtí/Řehákovi

 

buchty

19. 5.

Misijní klubko,

Katka Skalická

Soukromá akce

není agapé

buchty

26.5.

Jakubcovi

Mikyskovi

První svaté přijímání

není agapé

topinky

2. 6.

Kapounovi

 

zákusky

9. 6.

mládež

 

palačinky

16. 6.

Mlynářovi/Matějíčkovi

 

buchty

23. 6.

Novákovi

 

párky

30. 6.

Grygarčíkovi/Vackovi

Soukromá akce

není agapé

buchty

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kdy otevíráme?

Agapé otevíráme v D-centru obvykle v neděli od 10 – 12 hod (viz farní kalendář). Letos jsme zařadili novinku: jednou za 14 dní se střídá agapé „povídací“ s agapé „promítacím“.