Hnátnice

Ves Hnátnice vznikla v první polovině 14. století v souvislosti se vznikem a kolonizací žampašského panství. 
Současně s výstavbou obce vznikl i kostel, je v seznamu far pražského arcibiskupství vzniklém za prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic v letech 1344 – 1350.
Další zpráva o kostele je z roku 1356 kdy dal Karel IV. rytíře Jana Pancíře ze Znojma pověsit a toho samého roku byla zřízena v Hnátnici plebánie, tj. fara.
Prvním písemně doloženým farářem byl Štěpán připomínaný v roce 1401.
Kostel byl postaven v gotickém slohu a je typem venkovského kostela v době vlády Lucemburků. Z původního kostela se zachovali obvodové zdi dnešní lodě, trojboce uzavřený presbytář (kněžiště), vstupní portál s gotickým ostěním v jižní části stavby, gotická okna a krypta pod kostelem. Kostel byl již několikrát přestavěn.
Roku 1712 byl dán filiální kostel v Hnátnici do lepšího stavu. Opraveny byly lavice a okna, položena dlažba z kvádrů.
1787 zřízena byla křtitelnice a postavena zároveň se školou dřevěná fara.
1807 za napoleonských válek byl odebrán v kostele stříbrný spodek kalicha na ražení mincí.
1828 byly opraveny varhany.
1837 renovovaná střecha a postavená věžička.
1936–1937 při generální opravě kostela byly odkryty gotické stavební články a jižní vchod. Byla též odkryta krypta před oltářem, kde byly nalezeny pozůstatky tří zesnulých: muže, ženy a asi desetiletého dítěte. Podle nálezů zbytku oděvů a ozdob se jedná o pohřeb ze 16. až 17. století, zchudlé zemanské rodiny.
1977–1980 došlo k poslední opravě kostela. Byla vyměněna krytina, nová venkovní omítka, nátěry, elektroinstalace a vnitřní malba.
Na věži byly čtyři zvony. První zvon měl 78 cm v průměru a latinský název: Ulil mne mistr Bartoloměj v Praze L. P. 1523.
Druhý zvon měl 76 cm v průměru s nápisem: Zvon byl ulit ku slávě Všemohoucího Boha a blažené Panny Marie mistrem Jindřichem Ptáčkem L. P. 1550.
Třetí zvon 40 cm v průměru s nápisem: L. P. 1478 ve jménu Pána.
Čtvrtý 30 cm v průměru, bez nápisu s obrazem sv. Václava, dle inventáře z roku 1770.
Do roku 1855 byl hřbitov kolem kostela.
1893 Vystavěna nová fara.
 

Kostel sv. Petra a Pavla

Unikátem Hnátnického kostela a památkou první třídy celostátního významu je křtitelnice románského slohu z 12. století. Hlavní oltář je novodobý, boční oltáře Smrt sv. Josefa a Nanebevzetí P. Marie pochází z doby kolem roku 1700, spodní šestiboká část kazatelny je kamenná ze 16. století. Křížová cesta se datuje do roku 1801, kamenná křtitelnice do roku 1787.

 

Fotogalerie

V pátek 10. 6. v 16 h se v Hnátnici konala Noc kostelů. Pro veřejnost se otevřela volná prohlídka interiéru kostela sv. Petra a Pavla, byla připravena prezentace varhan s p. Horákovou a výstava historických i aktuálních fotografií. V okolí kostela byly připraveny farní mládeží soutěže pro...
1 | 2 >>

Kostel sv. Petra a Pavla v Hnátnici

Pozvánky

Nebyly nalezeny žádné záznamy.