Horní Dobrouč

Historická data

 • 15. stol. během husitských válek kostelík na hřbitově zničen, obec spadala pod farní úřad Čermná (Böhmisch Rothwasser).
 • 1623 (až do r. 1677) slouží dřevěný kostel na kopci.
 • 1664 vzniká diecéze Hradec Králové.
 • 1767–70 se uskutečnila výstavba zděného vesnického kostela na kopci namísto dřevěného.
 • 1799 byla provedena přístavba kostelní věže.
 • 1897 vystavěna fara, zásluhou starosty Adalberta Benesche.
 • 1898 se nastěhoval první místní farář.
 • 1914 věnován svěcený zvon sourozenci Fischerovými.
 • 1916 dva zvony odebrány pro válečné účely (dne 4. března).
 • 1923 byly odevzdané zvony nahrazeny novými.
 • 1927 svěcení nových zvonů, také v roce 1929.

Kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel z r. 1770 byl postaven na místě původního dřevěného, připomínaného r. 1677, věž dostavěna po r. 1799. Jedná se o jednolodní stavbu s presbytářem půlkruhově a vně polygonálně uzavřeným se sakristií na severní a s věží představenou v západním průčelí. V hlavním průčelí najdeme niky s kamennými barokními sochami sv. Petra a Pavla. Presbytář je zaklenut polem křížové klenby a výsečovým závěrem, vidět můžeme půlkruhový triumfální oblouk, v lodi tři pole křížové klenby na pásech nesených pilastry, kruchta je podklenutá křížová, obdélníková okna se segmentovými záklenky. Zařízení pochází většinou z 19. stol.; rokoková kazatelna s figurálními reliéfy; socha Immaculaty z konce 18. stol.

Fotogalerie

V pátek 23. května 2014 se uskutečnila Noc kostelů, v ČR pošesté, v Dobrouči třetím rokem. Letos jsme se rozhodli otevřít veřejnosti kostel sv. Jana Křtitele v Horní Dobrouči. Odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout kostel a v něm běžně nepřístupné prostory...

Fotogalerie