Modlitba s putovním obrazem Božího milosrdenství

V rámci Svatého roku milosrdenství jsme zvání k diecézní modlitbě s putovním obrazem Božího milosrdenství. Pro jednotlivé obrazy jsou vytvořeny desetičlenné skupiny. Každý člen (rodina) je vázán se po tři dny v měsíci, kdy k němu obraz „připutuje“, modlit se díkuvzdání a prosby k Božímu milosrdenství. Potom obraz předá dalšímu členu skupinky. Tato modlitební aktivita by měla začala v únoru a skončí se závěrem Svatého roku milosrdenství (20. listopadu 2016). Bude pak na jednotlivcích, zda budou v modlitbě pokračovat. Pokud by někdo měl zájem se připojit (výzva platí též pro farníky z filiálních kostelů), může kontaktovat pastoračního asistenta nebo v kostele přímo otce Jána.

Rozdělení do skupin

Seznam účastníků modlitby s putovním obrazem Božího milosrdenství a rozdělení na dny v měsíci můžete zobrazit v on-line tabulce.