Postní doba v Hnátnici

05.03.2022 17:35

Každou středu až do Velikonoc se budeme v 17 hodin scházet a modlit se křížovou cestu. V neděli 6. 3. od 10.30 hodin bude adorace Nejsvětější svátosti, poté mše svatá. V neděli 20. 3. od 10.30 hodin bude křížová cesta, poté mše svatá.
Pán Ježíš řekl: „Kde jste dva nebo tři shromážděni v mém jménu, já jsem uprostřed vás.“ Scházejme se a modleme se. Tento svět velmi naléhavě potřebuje upřímnou modlitbu.
„Bože, odpusť nám naše hříchy, uzdrav naše duše a naplň je svou milostí.“

Eliška Kovrzková