Přednášky v D-centru

D­-centrum je místem vzájemného setkávání, rádi tento prostor využíváme k pořádání přednášek,
besed, duchovních obnov. Jsou určeny jak farnímu společenství, tak i veřejnosti.
 
Přednášky, které naše farnost pořádá, se dají tematicky rozdělit do tří skupin. První tvoří duchovní temata zaměřená na prohloubení vztahu s Kristem a na praktický život křesťana.
Druhou skupinu tvoří přednášky týkající se rodinné problematiky, manželství, výchovy dětí apod.
Do třetí skupiny patří oblíbené cestopisné besedy doplněné fotografiemi a jinými dokumentačními
materiály.
 
Nejčastěji se přednášky konají v neděli odpoledne, v pátky večer, popř. jiné dny dle dohody.
Duchovní obnovy připravujeme na advent a dobu postní, většinou jsou jednodenní.