Pastorační a ekonomická rada

Pastorační rada

je poradním a pracovním orgánem duchovního správce farnosti. Pastorační rada farnosti spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov:

„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.“ (Skutky 4,32)

 

Složení pastorační rady

Dne 24. 11. 2022 bylo dokončeno konečné složení pastorační rady, jejíž mandát končí 30. 9. 2023.
Volení členové: Martin Rýznar, Antonín Matyáš, Marie Kovářová, Marie Malá, Jana Štěchová (na 3.místě byla zvolena Zuzana Kubíčková, která k 31. 7. 2022 odstoupila a na její místo postupuje z 6. místa Jana Štěchová.)
Jmenovaní členové: Marie Skalická, Jaroslava Maříková, Jitka Šolcová, Radka Blajdová
Zástupci dalších kostelů: Eliška Kovrzková (zástupce za Hnátnici), Zdeňka Špinlerová (zástupce za Ostrov)
Předseda: P. Pavel Mistr
Místopředseda PR: Marie Skalická
Sekretář PR: funkce bude dělená: Jana Štěchová bude zhotovovat zápisy z jednání (do 3 dnů od konání PR) a Radka
Blajdová bude oslovovat členy PR a shromažďovat podněty na jednání.
Zástupcem PR do ekonomické rady: Antonín Matyáš.
 

Ekonomická rada farnosti

je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve s právě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Úkolem Ekonomické rady farnosti je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Ekonomická rada farnosti se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.
 

Složení ekonomické rady

Vlastimil Mlynář, Jiří Skalický, Petr Mlynář, Petr Špinler, Antonín Matyáš, Václav Jiruška (zástupce za Hnátnici), Martin Beinlich (zástupce za Horní
Dobrouč) a Olga Marková (zástupce za Ostrov)
 

Zástupci za D-centrum

David Jakubec (správce), Martin Rýznar a Jiří Skalický

 

Náš tip

Máte-li zájem o zápisy z uskutečněných pastoračních rad farnosti, sledujte Zprávičky dobroučské farnosti v našem archivu.