Pastorační a ekonomická rada

Pastorační rada

je poradním a pracovním orgánem duchovního správce farnosti. Pastorační rada farnosti spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov:

„Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.“ (Skutky 4,32)

Složení pastorační rady 2023–2027

 • P. Pavel Mistr – předseda PR
 • Blajdová Radka – sekretářka PR
 • Grygarčík Miroslav
 • Jakubcová Markéta
 • Jakubec David – zástupce PR do ekonomické rady
 • Kovářová Marie – místopředseda PR
 • Kovrzková Eliška
 • Malá Marie
 • Maříková Jaroslava
 • Matyáš Antonín
 • Mikysková Marcela
 • Špinlerová Zdeňka

Ekonomická rada farnosti

je pomocný a poradní a orgán faráře, který pomáhá faráři ve s právě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Úkolem Ekonomické rady farnosti je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Ekonomická rada farnosti se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.
 

Složení ekonomické rady

Vlastimil Mlynář, Jiří Skalický, Petr Mlynář, Petr Špinler, David Jakubec, Václav Jiruška (zástupce za Hnátnici), Martin Beinlich (zástupce za Horní
Dobrouč) a Olga Marková (zástupce za Ostrov)
 

Zástupci za D-centrum

David Jakubec (správce), Martin Rýznar a Jiří Skalický

 

Náš tip

Máte-li zájem o zápisy z uskutečněných pastoračních rad farnosti, sledujte Zprávičky dobroučské farnosti v našem archivu.