Rok rodiny 2021–2022

Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny.

Rok rodiny má tyto cíle:

  • Sdílet obsah apoštolské exhortace A moris laetitia, aby “lidé prožívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život” (AL 200). Rodina, která objevuje a zažívá jak radost z daru, který má, tak z daru, kterým je pro Církev a společnost, ” se může stát světlem v temnotě světa” (AL 66). A dnešní svět toto světlo rozhodně potřebuje!
  • Ukazovat, že svátost manželství je dar, který v sobě nese sílu k proměně lidské lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodiny jít společně a uplatňovat smysl pro spoluodpovědnost a vzájemně se pastoračně doplňovat podle různých povolání v Církvi (srov. AL 203).
  • Uschopnit rodiny k aktivnímu apoštolátu. K tomu je zapotřebí, “aby evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno do rodiny” (AL 200).  Po čase se rodina učedníků změní v rodinu misionářů.
  • Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
  • Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát rodiny tak, aby zahrnoval manželské páry, děti, mladé lidi, starší osoby a situace, kde se projevuje křehkost rodiny.

Na webové stránce věnované Roku rodiny je uvedeno dvanáct námětů k pastorační péči s ohledem na exhortaci papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia. Papež zve místní církve, aby rozvíjely na svých úrovních aktivity v souladu s lokálními podmínkami a potřebami.

Aktuálně

05.09.2021 11:54
Přijměte pozvání na cestu rodin, kterou jsme pro vás připravili u příležitosti slavení Roku rodin. Cesta je připravena u Horákovy kaple,...
02.05.2021 18:29
Prožít rok rodiny vyhlášený papežem Františkem je možné různě. Na pastorační radě jsme se domluvili, že bychom vám rádi doporučili krátká...