Misijní neděle 19. 10. 2014

Před 88 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1 100 misijních diecézích).

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K MISIJNÍ NEDĚLI 

Každoročně je připraveno Poselství Svatého otce k Misijní neděli. V našem archivu si kromě letošního můžete prohlédnout také celou řadu starších papežových poselství. Audio verzi v českém jazyce si poslechněte zde

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD K MISIJNÍ NEDĚLI

Ve všech našich farostech by se měl týden týden před Misijní nedělí číst také dopis Národního ředitele Papežských misijní děl. Text aktuálního dopisu i archiv z minulých let naleznete zde. Audio verzi si poslechněte zde.

FINANCE

Pro zájemce jsme připravili důležité přehledy: Kde peníze z Misijní neděle pomáhají Přehled sbírek z Misijní neděle

JAK SI NA TOM V PMD V ČR STOJÍ VE SROVNÁNÍ S EVROPOU A SVĚTEM

EVROPA

Na základě statistik Papežského misijního díla Šíření víry, které podporuje a koordinuje pomoc světovým misiím, jsme porovnávali velikost finančních částek posílaných z jednotlivých zemí do misií. Dílo šíření víry je dotované převážně ze sbírek Misijní neděle. Zahrnuje stavby a opravy kostelů, far, klášterů a pastoračních center. Věnuje se formačním a vzdělávacím programům, katechistům a mediální práci. 11. místo v Evropě, kde za sebou necháváme např. Švýcarsko, Slovensko, Skotsko a Portugalsko, je znamením štědrosti našich dárců. Celkové pořadí prvních dvaceti zemí: Španělsko, Itálie, Francie, Velká Británie, Německo-Aachen, Rakousko, Německo-Monaco, Irsko, Belgie, Polsko, Česká republika, Švýcarsko, Slovensko, Skotsko, Malta, Nizozemí, Kréta, Slovinsko, Portugalsko a Lucembursko. Pro přestavu Španělsko poslalo do misií téměř 14 mil. USD, Itálie přes 10 mil. USD, Belgie 1,2 mil. USD, Polsko 988 tisíc USD, Česko 880 tis. USD, Švýcarsko 702 tisíc USD a Slovensko 624 tis. USD.

SVĚT

Vůbec ne špatnou 18. příčku zaujímáme, co se týče Díla šíření víry a podpory světových misií, v porovnání se světem. Zde samozřejmě vede USA, Španělsko, Itálie a Francie. Pořadí zemí, které jsou před námi: USA, Španělsko, Itálie, Francie, Austrálie, Velká Británie, Německo-Aachen, Kanada, Rakousko, Brazílie, Indie, Monako, Irsko, Belgie, Korea, Polsko a Mexiko. Věříme, že i díky Vaší pomoci se budeme umísťovat a tím i pomáhat chudým stále lépe! 

Více informací naleznete na stránce věnované Misijní neděli 2014 na oficiálním webu Papežských misijních děl.

Aktuálně