Světový den misií v naší farnosti

08.10.2014 21:02

Misijní koláč

Již tradičně v naší farnosti proběhne na Misijní neděli 19.10. Misijní koláč. Tento den budeme zároveň slavit svátost biřmování a chvíle, kdy k nám poprvé zavítá náš biskup Jan. Tuto událost můžeme oslavit a podpořit rozdáváním buchet před kostelem a zároveň vybíráním na chudé. Přispějeme tak na Papežská misijní díla pro pomoc chudým misijním oblastem. Prosíme maminky, babičky (příp. jiné ochotné pekařky), aby doma s dětmi upekly něco dobrého. Děti to pak přinesou v obětním průvodu a po mši svaté nabídnou před kostelem. Mezi nimi budou i děti s kasičkami, do kterých můžete finančně přispět. Děkujeme všem, kteří si nějakou dobrotu nabídnou a dají dar. Děti tímto způsobem učíte, že mohou také ony pomáhat druhým.

Misijní most modlitby

Letos bude modlitba za misie pojata netradičně a večerní putování k Horákově kapli nebude. Máte ale možnost přijít v sobotu 18. 10. v 19:30 hod. do kostela (v Dolní Dobrouči), připojit se a sjednotit v prosbě při večerní vigilii k Duchu Svatému. Modlitba bude nejen za misie, ale hlavně za mladé, kteří přijmou následující neděli svátost biřmování. Přijďte podpořit naši mládež a prožít chvíli ztišení v dnešním shonu.

Jitka Šolcová

Pozvánky

Před 89 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě připravuje ve spolupráci s farnostmi Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb za misie je spojen s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují...