Misijní neděle 18. 10. 2015

Před 89 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě připravuje ve spolupráci s farnostmi Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb za misie je spojen s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším. Všechny peníze, které Papežská misijní díla sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Spojme se i my s celým světem a podpořme Misijní neděli.

A protože se u nás pečou ty nejlepší buchty a koláče, co by to bylo za oslavu Misijní neděle bez dobrot, které potěší žaludky a ještě pomohou získat penízky na chudé děti z misií!