Noc kostelů v Horní Dobrouči

V pátek 23. května 2014 se uskutečnila Noc kostelů, v ČR pošesté, v Dobrouči třetím rokem. Letos jsme se rozhodli otevřít veřejnosti kostel sv. Jana Křtitele v Horní Dobrouči. Odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout kostel a v něm běžně nepřístupné prostory (sakristii a kůr), vystoupit na věž ke zvonu a také se zastavit u varhan. Pro děti a jejich rodiče jsme připravili Putování pouští s Janem Křtitelem – zábavnou cestu ke kostelu, během které plnili úkoly (nosili vodu na lžíci, skákali v pytli jako kobylky na poušti, utíkali slalomem po křivých stezkách, které je třeba urovnat, plazili se tunelem jako hadi, lezli pro med divokých včel). V kostele se setkali s Janem Křtitelem. Kdo měl zájem, mohl odpovědět na malý kvíz, který se týkal zobrazených světců v interiéru kostela.

V šest večer začal program, který nabídl koncert vážné hudby, vystoupení pěveckého sboru Campanula, projekci archivních fotografií a také seznámil přítomné s historií obce a kostela. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, které připravily ochotné ženy z farnosti, ani perníčky ve tvaru kostelíka, které děti zdobily před týdnem na agapé. Počasí nás příjemně překvapilo, stejně tak množství lidí, kteří si tuto jedinečnou příležitost setkat se v hornodobroučském kostele nenechalo ujít. Díky všem, kteří se na zorganizování této akce podíleli.

Kateřina a Martin Rýznarovi

Fotografie a krátké video si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.