Noc kostelů 2016 v Hnátnici

V pátek 10. 6. v 16 h se v Hnátnici konala Noc kostelů. Pro veřejnost se otevřela volná prohlídka interiéru kostela sv. Petra a Pavla, byla připravena prezentace varhan s p. Horákovou a výstava historických i aktuálních fotografií. V okolí kostela byly připraveny farní mládeží soutěže pro děti, kterých bylo bohatě využito. Též bylo připraveno občerstvení a ochutnávka několika druhů mešního vína i s Uni chipsy (odřezků oplatků, ze kterých se vyrábí hostie). Sladkého i slaného občerstvení místních dobrodinců bylo dostatek pro všechny návštěvníky. U vchodu každý obdržel brožuru o historii obce, kostela a významných osobností. V 17 h se uskutečnila skvěle komentovaná prohlídka kostela v podání Dr. Svačinové doplněné zajímavostmi p. Jirušky. Následoval na varhany zahraný Svatováclavský chorál a to vše při návštěvníky zcela zaplněném kostele.

Noc kostelů 2016 v Hnátnici

Komponovaný program byl od 18 do 19 h. Na úvod se rozezněl akordeon V. Snášelové, následovalo pásmo dětí ZŠ Hnátnice pod vedením N. Řehořové, dále jsme si vyslechli skladby pro housle a flétnu v interpretaci M. Skalické a její vnučky Nikol Hofrichterové. Program zpestřila biblická scénka mladých z farnosti a hudební chvály dobroučské Rytmiky pod vedením J. Šolcové. Zakončení provedl s modlitbou P. ThLic. Ján Kubis. Za vydařené a příjemně strávené odpoledne, bych chtěl touto cestou poděkovat všem účinkujícím, pořadatelům za organizaci i obecnímu úřadu v Hnátnici i Dolní Dobrouči za spolupráci a hlavně všem, kteří navštívili tuto zdařilou akci v tak pěkný den. Sešlo se nás přes 300 osob jak z obce tak ze širokého okolí. Všem moc děkujeme.

Na průběh akce se můžete podívat v naší fotogalerii.

text: Václav Jiruška
foto: Martin Rýznar