Roráty a adventní duchovní obnova v Dolní Dobrouči 2023

V sobotu 16. prosince za rozbřesku se sešli farníci v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči na rorátní mši svaté.  Adventní bohoslužbu celebroval P.  Adam Piotr Grabiec, vikář z České Třebové. Během své promluvy poukázal na prorocký vklad Ducha Svatého, jenž byl jako semínko vložen do srdce každému pokřtěnému. Po mši svaté následovala snídaně v D-centru, na kterou navazovala duchovní obnova na téma „otevřenost“. Společný čas mohli farníci zakončit společným obědem. Na průběh akce se můžete podívat v naší fotogalerii.

 

 
Více zde: https://www.farnostdobrouc.cz/products/adventni-duchovni-obnova-v-dolni-dobrouci-16-12-2023/