Triduum Modliteb matek 27. 9.–29. 9. 2019

Společenství „Modlitby matek“ z naší farnosti Vás zve na TRIDUUM, které se uskuteční ve dnech 27. 9.–29. 9. 2019. Ve třech po sobě jdoucích dnech (tj. Triduum) se sejdeme ve zdejším kostele ke společné modlitbě za naše rodiny a děti.

  • V pátek na připomínku ukřižování Ježíše odevzdáváme svůj hřích a prosíme za odpuštění. Sejdeme se v 19:15 hod. po průvodu k soše sv. Václava.

  • V sobotu prosíme ty, kteří se provinili vůči nám nebo ublížili našim dětem, a modlíme se za jejich obrácení. Začátek v 19:15 hod. po skončení mše sv.

  • V neděli je čas radosti, chval, díků a vzpomínání na všechny milosti, které nám Bůh dal. Sraz v 17:30 hod.

Pro každý z těchto dní je připravený text z Písma sv., nad kterým budeme rozjímat a prosit Ducha svatého, aby nás vedl a inspiroval.

V naší farnosti v současné době fungují čtyři skupinky „Modliteb matek“ a jedna skupinka „Modliteb otců“ a jsme součástí světového hnutí z komunity Solace, založené v Anglii. (Více informací zde na farním webu).

Scházíme se pravidelně v menším společenství a společně prosíme za své i duchovní děti. Modlitby jsou stejné, přesto je každé setkání jiné, osobní a jedinečné. Zveme vás nejen k účasti na TRIDUU, ale i k rozšíření našich skupinek o další členy.

Přijďte se s námi zastavit, ztišit a radovat z Boží lásky.