Žehnání nového křížku v Dolní Dobrouči

V neděli 2. října se v odpoledních hodinách sešli lidé z farnosti na kopci u vysílače, aby se zúčastnili požehnání nově zbudovaného křížku. Slavnosti předcházela bohoslužba, kterou koncelebrovali P. Pavel Mistr, duchovní správce farnosti Dolní Dobrouč, P. Jindřich Plšek z Ústí nad Orlicí a P. Tomáš Fiala působící v Litomyšli. Nová Boží muka vystavěla vlastním nákladem rodina Kubíčkova na poděkování za dar života, požehnání a ochranu celé rodiny. Pomazané kameny z Medugorje stavitelé usadili do základů pod nosný pilíř i na jeho vrchol, a tak vedle radiokomunikačního vykrývače nabízí dobroučský kopec také duchovní propojení s poutním místem, jež mnohým život skutečně proměňuje.