Závěrečná mše svatá s o. Janem

V neděli 29. 7. 2018 se Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč za přítomnosti zástupců zpřátelené italské farnosti Marco oficiálně rozloučila s odcházejícím duchovním správcem P. Jánem Kubisem. Během bohoslužby zaznělo poděkování za 12letou spolupráci i růst farního společenství. Mši svatou zakončil zpěv Te Deum – Bože chválímě tě. Průběh bohoslužby můžete zhlédnout v naší fotogalerii.

text, foto: Martin Rýznar