Žáci podpořili Noc kostelů

29. 5. 2015 se farnost Dolní Dobrouč s filiálním kostelem sv. Mikuláše v Ostrově připojila k celonárodnímu projektu nazvanému Noc kostelů. V tento den se po celé zemi otevírají kostely, kaple a další církevní stánky, které mají pro návštěvníky připraven bohatý program.

V Ostrově začal program pro děti na prostranství před kostelem, kde si mohly vyzkoušet svoji šikovnost v rozličných hrách a soutěžích. Návštěvníci měli možnost prohlídky kostela doplněnou výstavou nejen dobových fotografií.

Následoval komponovaný program, kde se představili hudebníci z Dolní Dobrouče a Ostrova. Na úvod účinkovali v krátkém pásmu Martin Špinler (varhany), Anežka Špinlerová (zpěv), Romana Marková (flétna), po nich následovalo zpívání žáků místní základní školy. V úvodu posluchačům děti zahrály na zobcové flétny a následovaly dva bloky lidových písní, které obohatil Vojtěch Holubec, žák 4. ročníku, svým sólem na trubku.

Dalším účinkujícím byla Rytmika z Dolní Dobrouče, skupina mladých pod vedením paní Jitky Šolcové, která zazpívala hudební chvály. Jejich hudební vystoupení bylo doplněno liturgickým tancem děvčat, který s nimi nacvičila Anežka Matyášová.

U příležitosti Noci kostelů byla pro návštěvníky připravena také brožura Z historie ostrovské farnosti autorů Jaroslava Jansy a Jany Kutnarové, kteří mapují události a vzpomínky pamětníků od první písemné zmínky o obci z roku 1292 až do současnosti. Zájemci si o publikaci mohou napsat nebo ji stáhnout v elektronické podobě prostřednictvím webových stránkek farnosti.

Bohatý program přilákal do kostela sv. Mikuláše v Ostrově na 200 návštěvníků. Díky ochotě a pracovitosti dobrovolníků z celé farnosti – Ostrova, Dolní a Horní Dobrouče, Hnátnice a Lanšperku – jsme zaznamenali skvělé ohlasy na vydařenou akci i pochvalná slova duchovního správce P. Jána Kubise. Všichni si zaslouží velké poděkování za přípravu programu, občerstvení a samotnou realizaci, návštěvníkům projektu děkujeme za hojnou účast i podporu!

Petr Lipenský, řídící učitel a Kateřina Rýznarová, koordinátorka projektu

Fotogalerie Noc kostelů 2015 v Ostrově na Orlickoústecku