Vztahy v rodině a jejich dynamika 21.4.2022

„Hledáme kořeny, nic o nich nevíme, bloudíme v podzemí, v podzemí bloudíme marně a přece.“ Část textu písně Jarka Nohavici pojednává o hledání hlubších vrstev naší duše. Duše, která je součástí širšího celku, rodiny. Rodina má své trvání v čase, a přesto pokračuje dál díky našim potomkům a je spjata s našimi kořeny, předchozími generacemi. V ideálním případě jde o místo, kde proudí láska, která se přenáší mezi generacemi. Nežijeme však v pohádkách a často se stává, že proudu lásky něco brání. Život jakoby ustrnul a z životodárné řeky se stává nehybná voda náchylná k hnilobě. V těchto případech můžeme pozorovat, že se opakují, často napříč generacemi, stále stejné problémy projevující se různými psychickými či zdravotními komplikacemi.

Autor se pokusí nastínit témata, která často v rodinách rezonují, aniž by se o nich z různých důvodů mluvilo, čímž získávají na síle. Zaměříme se na projevy emocí, hněv, strach, radost a smutek, které nelze při práci s rodinou opomenout. Zejména potlačované emoce mají tendenci se materializovat v těle nebo v rodinných systémech. V rodinách se často stává, že zejména dlouhodobější nepohoda se projeví na „nejslabším článku“. Tím může být tělo některého člena nebo dítě, které začne trpět psychickými problémy. Neztrácejme, ale naději. Existují cesty, které vedou k uzdravení…

Přijměte, prosím, pozvání do D-centra v Dolní Dobrouči dne 21. 4. 2022 v 19:00, kde se bude konat na toto téma přednáška s Mgr. Miroslavem Snášelem, kterou pořádá místní farnost.

Autor Miroslav Snášel se dlouhodobě věnuje vlivu emocí na život jedince, ale i rodiny. Pořádá přednášky pro pracovníky v pomáhajících profesích a v současné době působí na CARITAS – VOŠs Olomouc. Zdrojem poznání je setkávání s lidmi, zejména v terapeutické praxi či osobním životě. Těšíme se na vaši účast!

Iveta Bělská