Výročí 150 let Horákovy kaple 3. – 4. 9. 2016

V letošním roce si připomínáme 150. výročí od vystavění a vysvěcení poutní kaple Panny Marie, Matky ustavičné pomoci – Horákovy kaple (1866). Pro tuto příležitost připravila Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč tento program:

sobota 3. 9. 2016

 • 18.30 Mše svatá s nedělní platností
 • 20.00 Svatá Panna a vzduch, který dýcháme
  duchovní pásmo herečky a recitátorky Martiny Pavlíkové na biblické motivy doplněné mariánskou poezií G. M. Hopkinse
 • 20.30 Adorace s Nejsvětější svátostí
 • 21.00 Zakončení se svátostným požehnáním

neděle 4. 9. 2016 

 • 14.25 Modlitba růžence
 • 15.00 Poutní mše svatá
  hlavní celebrant P. Vladislav Brokeš, ústecký vikář
 • 16.15 Občerstvení u muziky, aktivity pro děti