Výlet mládeže

2. 7. 2014 se nás sešlo 10 mládežníků a dokonce i 2 děti, abychom společně oslavili začátek prázdnin. Vydali jsme se do Petrovic, kde jsme si prohlédli kostel zasvěcený Františku Xaverskému. Tento světec a velký misionář nás provázel po celý den, a to skrze krátká zamyšlení nad jeho dopisy z misií. Výlet jsme zakončili u skautské klubovny malým ohníčkem s opékaním a vyblbnutím na hřišti.