Výlet Misijního klubka

V neděli 4. června 2017 si s sebou děti na mši svatou v Dolní Dobrouči přinesly batůžky a náhradní oblečení. Čekal je totiž výlet s Misijním klubkem k zakončení školního roku i k oslavě dne Papežského misijního díla dětí. Skupinka 18 dětí a několika vedoucích z řad rodičů i mládeže vyšla od Malovy lípy na stezku za pokladem. Cestou nacházela tajuplné dopisy s různými úkoly a další nápovědou, kudy pokračovat. Děti tak například musely cestou zpívat do kroku, určovat bylinky, stavět obrázky z šišek či se jimi trefit do stanoveného cíle.

U Horákovy kaple čekalo na děti osvěžení a krátká modlitba, výprava pokračovala dál směrem do opuštěného lomu. Výletníci museli překonat nejednu nepříjemnost, ale vše zvládli odvážně a statečně i nejmladší účastníci, jimž starší pomáhali. Jakmile byl v cíli vložen poslední dílek skládačky, odhalení pokladu již nic nebránilo. K obědu vedoucí připravili na kotlíku hrachovou polévku a každý si na ohništi upekl přinesený buřt. Ani pláštěnky nepřišly nazmar. Asi črtvrthodinová přeháňka rozveselila les pestrobarevnými skřítky. 

Cestou zpět se výprava opět zastavila u Horákovy kaple a společnou modlitbou poděkovala za setkávání Misijního klubka v uplynulém roce. Komu nestačily špekáčky, dojedl se dobrotami v D-centru, kde výlet v odpoledních hodinách skončil a kde zároveň probíhaly oslavy 10 let mateřského centra U Krtečka. Pestrý den měly tedy děti od rána až do večera.

Podívejte se na momentky z výletu v naší fotogalerii.

text, foto: Martin Rýznar