Výlet Misijního klubka na Lanšperk

Poslední červnovou neděli 28. 6. 2020 vyrazila skupinka dětí a rodičů po mši svaté v Dolní Dobrouči na výlet s Misijním klubkem.  Parta kamarádů a dva psi se vydali po šipkách zadní „jezeďáckou“ cestou přes Kočtinu směrem na Lanšperk.

Cestou malí i velcí plnili rozličné úkoly –  závodili, nesli raněného, fotili se, stavěli domečky pro skřítky, svačili a odpočívali, brodili se blátem a nakonec se také pomodlili na poděkování za uplynulý školní rok a zdárný průběh prázdnin.

Na oběd si výletníci upekli buřty u hasičské chaty, někteří ještě posečkali v otevřené hospůdce pod hradem, kde se v pravém červnovém vedru patřičně osvěžili. Na fotky z akce se můžete podívat do naší fotogalerie.