Výlet Misijního klubka k Šušku 2019

Na neděli 29. 9. 2019 připravili vedoucí z Misijního klubka pro děti a rodiče zahajovací výlet. Z toho důvodu si poměrně početná skupinka farníků přinesla na nedělní bohoslužbu tábornickou výbavu. P. Tomáš Fiala jim na konci mše svaté udělil požehnání na cestu. Putování bylo odstartováno u vlakového nádraží v Dolní Dobrouči, kam byli účastníci improvizovaně svezeni od kostela auty. Výletníci cestou plnili rozličné úkoly. Za tímto účelem se mohli připojit k nebeské wi-fi, vyřešili skládanky, hledali pitnou vodu v PET láhvích a GPS souřadnice dalších stanovišť, kde je čekaly další pohybové nebo vědomostní hry. Prošli údolím houbového království a u rybníku Šušek si společně připravili oběd. Na závěr byla dětem představena náplň pravidelných setkávání Misijního klubka během školního roku, která bude provázet jednotné téma poznávání kontinentů. Setkání završila společná modlitba a sdílení. Počasí poslední zářijové neděle připravilo všem účastníkům hezké rozloučení s létem. Výlet se tak stal nejen z tohoto pohledu skutečně požehnaným.  Posuďte sami pohledem do naší fotogalerie.

 

text/foto: Martin Rýznar