VIDEO: Víkendovka Misijního klubka 2019

Nevšední atmosféru 3. víkendovky misijního klubka v Dolní Dobrouči o prvním březnovém víkendu pomohl navodit výpadek elektrického proudu v celé obci již při zahajovací mši svaté (v kostele). Při svíčkách děti také večeřely ve farním centru a hrály první hry pátečního programu. Tři vytvořené skupinky musely spolupracovat a využít nejrůznějších dovedností svých členů.
Ztišení před spaním přineslo povídání o modlitbě Otče náš inspirované katechezemi papeže Františka a představení misionáře sv. Patrika, v jehož životních stopách malí misionáři stráví i příští dopoledne.

Za časného jitra si děti vyzkoušely některé pohybové hry z misijních zemí, jednou z nich je také tzv. japonská chůze z Filipín. Poté již následoval dopolední výlet za pramenem Života. Jako se i Patrik ocitl v otroctví, podobně si i nejmenší mohli vyzkoušet putování v nesvobodě. A zažít také úlevu z osvobození křesťany.
Ovšem i život ve svobodě skýtá nejedno úskalí, a tak se malí misionáři museli poprat s hady, postarat se o bezpečí oveček před nebezpečnými vlky i v nepříznivých podmínkách zmenšujícího se ovčince…
Podobně jako sv. Patrik bylo třeba cestu naplnit konkrétní službou, a tak se podařilo odlehčit trasu cesty o dva pytle odpadků.
V cíli cesty poutníci zhruba po pěti kilometrech objevili poustevníka. Zda to byl opravdu sv. Patrik nelze s jistotou potvrdit, ale děti povzbudil na duši i na těle. Pramen života u kapličky Panny Marie v Petrovicích dodal účastníkům novou kuráž. Spontánně se jali upravit mu cestu, aby se jeho voda dostala co možná nejdále.
Po obědě, který připravili dobrovolníci z řad dospělých, starší účastníci vystoupili na závěr s vlastní scénkou o zvířátkách, která přišla na to, že  lepší je spolupracovat. Momentky z akce můžete zhlédnout v naší fotogalerii.

reportáž: Martin Rýznar