VIDEO: Víkendové setkání Misijního klubka

Na dvacet dětí se v pátek 24. února odpoledne sešlo v Dolní Dobrouči před farním centrem, aby společně prožily víkendové setkání (nejen) dětí Misijního klubka. „Naše Misijní klubko je stále ještě v zárodku, a tak jsme chtěli pro děti uspořádat intenzivní program, abychom se vzájemně více poznali, prohloubili důvěru mezi sebou i naším Pánem,“ říká  koordinátorka pastoračních aktivit Římskokatolické farnosti Dolní Dobrouč Kateřina Rýznarová. Program byl připraven pro děti mladšího školního věku, ale mohly jej absolvovat i děti menší s doprovodem rodiče.
Po složení batohů, spacáků a buchet z domova si příchozí zahráli seznamovací hru a nacvičili písničky ke mši svaté. Dětskou bohoslužbu celebroval administrátor farnosti P. Ján Kubis. V homilii dětem vysvětlil, co znamenají ‚misie‘ a co by mělo být podstatou správných misionářů, tedy ve službě druhým také zvěstovat evangelium.

Po mši svaté na děti čekala večeře. S přípravou večerního programu pomohli mladí z farnosti. Jejich pohybová hra děti velmi bavila. Následovala prožitková modlitba, při které byly dětem hravou formou představeny misijní barvy kontinentů. Po krátkém promítání se účastníci nachystali k noclehu a během několika přečtených pohádek postupně usnuli.

Sobotní den se probudil do zasněženého rána . Pro nespavce vedoucí připravili deskové hry, takže ostatní mohli nerušeně odpočívat až do budíčku, který byl v 7 hodin. Po snídani a modlitbě se děti vydaly navštívit 5 kontinentů. Na každém  stanovišti je čekal tematický úkol, za jehož splnění obdržely suroviny k přípravě obědu. Společné vaření se stalo hlavní náplní pozdního dopoledne. Děti si mohly vyzkoušet všechny činnosti spojené s přípravou misijního pokrmu. Podávala se rýže se sojovým „klokaním“ masem a zeleninou. Konzumace ovšem probíhala po africkém způsobu: na zemi a rukama bez lžíce a příboru.
V odpoledním odpočinku si malí misionáři vyráběli deníčky, do kterých si budou lepit a zaznamenávat poznámky z aktivit Misijního klubka. Jiná skupinka mezitím tvořila z korálků výrobky na Misijní jarmark. Výtěžek z něj podpoří projekty Papežského misijního díla dětí. Jako překvapení dne přišel navštívit společenství dětí i dospělých klaun Evža, se kterým se děti vydováděly. Závěr víkendového setkání patřil ztišení a společné modlitbě. „Akce se vydařila a spokojení vyjádřili nejen děti a mladí, kteří tu pomáhali osmi vedoucím, ale také rodiče, kteří si pro děti v sobotu odpoledne přišli. Máme radost, že děti odcházely nadšené a že se těší na další podobné setkání,“ dodává Kateřina Rýznarová. Atmosféru nejlépe dokreslí fotogalerie i připravovaná video reportáž v březnovém Missio magazínu vysílaném na Televizi Noe.