VIDEO: Tříkrálová sbírka 2016

I letos se v lednu konala Tříkrálová sbírka pro Charitu. Vybralo se 78 963Kč. Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do průběhu letošní tříkrálové sbírky – koledníkům, vedoucím skupinek, všem dárcům i těm, kteří nás provázeli svou modlitbou. 

 

Tříkrálová sbírka i letos potvrdila, že Charita ČR je pro veřejnost důvěryhodnou organizací.  Občané devadesáti obcí a měst v okrese Ústí nad Orlicí přispěli do 524 pokladniček částkou 2 439 598 Kč. Organizovat tak rozsáhlou akci je možné jen díky nezištné službě stovek lidí, zejména našich asistentů v jednotlivých obcích. To oni se každoročně s nenápadnou samozřejmostí zapojují do náboru koledníků, jednání s institucemi či pořádání doprovodných programů. V řadě míst mají zásadní podíl na průběhu sbírky farnosti, často pomáhají skauti, hasiči nebo školy. Nezbytností je spolupráce s obecními úřady. Je potěšitelné, že Tříkrálová sbírka potvrzuje funkční občanské soužití v našich obcích, farnostech i rodinách, v nichž je přirozené úsilí o dobré dílo a práce pro druhé. Každému, kdo se jakkoliv podílel na dobrém průběhu Tříkrálové sbírky 2016 vyjadřuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímné poděkování. Více než 1500 koledníků přineslo lidem na Orlickoústecku přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Za to dostali „tři králové“ nejen pamlsky, ale i dar pro Charitu. Tato sbírka má pro Charitu velký význam, protože díky ní se daří podporovat některé služby, a pomáhat tak lidem v nouzi. Z částky vykoledované v našem okrese je 65 % určeno přímo Oblastní charitě Ústí n. O. Ta obnos použije na činnost služeb v regionu, např. domácí hospicové péče nebo pečovatelské. Podrobné informace o výsledcích sbírky a použití prostředků z Tříkrálové sbírky najdete včetně fotografií na webu Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

 text: Máří Skalická, Iva Marková
foto, video: Lukáš Matějíček