VIDEO: Horské klubání 2018

Od 13. do 15. dubna 2018 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších Celostátní setkání dětí Papežského misijního díla dětí v ČR nazvané Horské klubání 2018. Bohatý program pro 71 účastníků z Misijních klubek z diecézí Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Litoměřice a arcidiecézí Praha a Olomouc připravil národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s moderátorkou klubání diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou. Nedělní mši svatou sloužil P. Tomáš Hoffmann. Za Misijní klubko Dolní Dobrouč vyrazila na akci dvě auta, přičemž počet účastníků byl limitován.

Během celého víkendu byly připraveny misijní hry, soutěže a tvoření, do kterých se zapojili vedoucí jednotlivých Misijních klubek. Kino MISSIO nabídlo záběry z Missio magazínů, výtvarník Tomáš Velzel předvedl několik divadelních představení a nechyběly ani výlety do hor. Dětem a dospělým byl představen nový misijní film PMD Filipínské Rugby kameramana Martina Rýznara z misijní cesty na Filipíny a o své cestě na Srí Lanku vyprávěla diecézní ředitelka PMD v českobudějovické diecézi Hana Koukalová.

Součástí programu byly společné chvíle modlitby a mše svatá se slavnostním obřadem přijetí nových členů do Papežského misijního díla dětí.

Velké poděkování za Horské klubání patří manželům Tomáškovým a jejich pracovníkům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem letošní pobyt dětí z PMDD podpořili. Letošní celostátní setkání bylo velkým povzbuzením a inspirací malým i velkým misionářům do další misijní práce.

Průběh akce také dobře mapuje naše fotogalerie a video, které bylo součástí dubnového Missio magazínu na Televizi Noe.

zdroj: missio.cz
foto: Martin J. Rýznar