Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie je obřad mnoha symbolů – světla, vody, zvonů, nového života. Koná se v předvečer neděle Vzkříšení, tedy na Bílou sobotu. V katolické církvi se jedná o jeden z nejpůsobivějších obřadů, který vyzdvihuje podstatu křesťanství – Kristus, který se dal cele z lásky v oběť lidstvu, přemohl smrt a byl vzkříšen.

Velikonoční vigilie v Dolní Dobrouči

Bez tohoto vzkříšení by křesťanství pozbylo smyslu. Světlo jednou provždy porazilo temnotu. Od tohoto okamžiku se mění smrt z konečné stanice na stanici přestupní.

foto: Martin J. Rýznar