Velikonoční vigilie se křtem

4. 4. 2015 jsme mohli prožít velikou radost z oslavy Kristova zmrtvýchvstání i z nového života Moniky Barbory, která o Velikonoční vigilii přijala v našem farním společenství svátost křtu i biřmování. Podívejte se do naší fotogalerie.