Velikonoční vigilie a křest Lucie

26. 3. 2016 – Nejvýznamnější svátky křesťanů vyvrcholily v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči oslavou vzkříšení Božího Syna, Ježíše Krista. Zvony se rozezněly a zaznělo mohutné a radostné Aleluja! Světlo jednou provždy zvítězilo nad temnotou. Během sobotní vigilie přijala svátost křtu, biřmování i prvního svatého přijímání katechumenka Lucie. Průběh slavnosti je zaznamenán v naší fotogalerii.

text, foto: Martin J. Rýznar