Velikonoční Misijní jarmark

Na Květnou neděli se po mši svaté uskutečnil Velikonoční Misijní jarmark. Zakoupit bylo možné krom misijních materiálů i výrobky dětí, které připravily během společného přespávání v D-centru a na posledním Misijním klubku. Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem, které s přípravami pomáhaly, a také dárcům, díky nimž můžeme na Papežské misijní dílo dětí odeslat krásných 3 886 Kč!