Uvedení P. Pavla Mistra do farnosti

V neděli 7. srpna 2022 byl do naší farnosti uveden P. Pavel Mistr, který po 23 let působil ve Vysokém Mýtě. Slavnostního obřadu uvedení se ujal diecézní vikář pro pastoraci P. Prokop Brož. Po mši svaté se oba celebranti zúčastnili neformálního setkání se členy pastorační a ekonomické rady. V prostorách farní knihovny diskutovali vizi pro diecézi i naši farnost. Malé ohlédnutí přináší fotogalerie.