Uctění relikvie srdce sv. Faráře arského

Putování ostatků sv. Faráře arského po hradecké diecézi

 
13. 09. 2014 09.30 – 20. 09. 2014
Typ akce: Adorace a modlitby
Obec - místo konání: Želiv, Hradec Králové, Rokole, Koclířov
V září bude v naší diecézi přítomen relikviář se srdcem svatého Jana Marii Vianneye, patrona kněží. V Roce povolání diecézní biskup Jan Vokál zve všechny věřící a zvláště kněze, aby se v co největším počtu zúčastnili pobožností k uctění relikvie faráře arského. Bude k tomu několik příležitostí:
 

Sobota 13. září Želiv

 
Ostatky budou přítomny na sedmé diecézní pouti v rámci novény k 350. jubileu diecéze a Roku povolání.
 
09.30               Modlitby za diecézi a duchovní povolání
10.30               Mše svatá s biskupem Janem Vokálem
13.00               Setkání pro kněze s přednáškou o J. M. Vianneyovi
13.00               Prohlídky kláštera pro poutníky
15.00               Promítání filmu o J. M. Vianneyovi
16.00               Svátostné požehnání
 
 

Neděle 14. září Hradec Králové

 
Katedrála Svatého Ducha
 
09.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu
14.00               Setkání s relikvií pro kněze i věřící, pobožnost
 

Rokole

 
15.00               Mše svatá
16.15               Přivítání relikvie, katecheze současného kněze z Arsu, pobožnost
 
 

Pátek 19. září Koclířov

 
09.00               Přivítání relikvie, adorace za duchovní povolání
10.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu
12.00               Modlitba Anděl Páně a procesí ke sv. Filoméně
14.00               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu
15.00               Závěrečné požehnání
 
 

Pátek 19. září – sobota 20. září Klášterec nad Orlicí

 
Duchovní obnova pro mládež
 
18.30               Mše svatá s promluvou současného kněze z Arsu, a uctění relikvie
 
Celonoční adorace, svátost smíření, přednášky. Sobotní program 08.00 – 17.00, Mše svatá v 10.00, hlavní celebrant Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem., želivský opat.
 
 
Plakát pro celou diecézi naleznete zde