Triduum modliteb matek 27.–29. března 2020

Koncem tohoto týdne bude po celé naší zemi probíhat modlitba Tridua, kdy se setkávají nejen maminky z hnutí Modliteb matek ke společné modlitbě. Tento čas je otevřený pro Modlitby otců i pro kohokoliv z farnosti.
V naší farnosti jsme se takto sešli k modlitbě před čtvrt rokem. Protože nám tato složitá situace neumožňuje setkat se k modlitbě osobně, nabízíme vám, připojte se k modlitbě ze svých domovů. Přečtěte si texty z písma a zkuste nad nimi rozjímat. Oslovila mě myšlenka, že v této době je velmi aktuální věta pro každého z nás: „ Nejen chlebem živ je člověk, ale i slovem, které vychází z Božích úst“. A tak když teď nemůžeme přicházet jako společenství ke stolu Páně, čtěme víc Písmo a najděme si čas k zastavení každý sám. Jednotu a společenství můžeme najít třeba v tom, že se modlíme a čteme stejné texty. Každý sám,  ale vlastně i společně.

Jitka Šolcová

Oficiální pozvání

Nebojme se předstoupit v modlitbě před našeho Pána takové, jaké jsme.  Nejisté, křehké a hříšné. Očekávejme, že konat bude On a dá nám poznat, co je pro probíhající Triduum důležité. Nebojme se vstoupit na tuto nejistou půdu, do neznáma, kde nemáme všechno pod kontrolou a můžeme skutečně jen s důvěrou prosit, čekat a věřit.

Toto je pravá příprava: dát se k dispozici, otevřít srdce, a to nejen po dobu této modlitby, ale po celé dny před triduem. Chodit s otevřenýma očima a vnímat, co nám náš Pán ukáže a jak nás povede.
Modlitby, které se modlíme každý den Tridua na začátku z knížečky: Modlitba nebo píseň k Duchu Svatému, aby nás vedl, modlitba  za ochranu, modlitba za sjednocení se všemi skupinkami MM na celém světě.

  • V pátek – se soustředíme na vlastní zpytování svědomí a prosíme za odpuštění našich hříchů.
  • V sobotu – odprošujeme z vin za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Zároveň prosíme za jejich obrácení.
  • V neděli – poslední den Tridua, den radosti a chval. Nebojme se vzít s sebou k modlitbě zvláště i děti.

Milé matky, prosme o pokoru, jednoduchost a bázeň před Pánem k této službě, ke které jsme pozvány. On vidí až na dno našeho srdce, už zdaleka vnímá naše myšlenky a pozná naše úmysly. Nezáleží na tom, co řeknou lidé, důležité je, abychom se nechaly vést Duchem Svatým a naslouchaly těm, kteří nám v zodpovědnosti před Bohem pomáhají.

Máme velkou radost, že spolu s námi v některých farnostech začali Triduum připravovat i otcové z MO a děti z DV.

Doporučené texty k triduu – 27.–29. března 2020:

pátek: List Římanům 12,3–9
sobota: Lukáš 19,41–44
neděle: List Efezkým 1,3–8