Adventní Tammím 25. – 27. 11. 2016

Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let, která bude probíhat již tradičně v pražském semináři. Tato duchovní obnova se koná každý půl rok a je známá pod jménem TAMMÍM. Tentokrát se blíže zaměříme na Pannu Marii. Účastníci mají příležitost prožít víkend v blízkosti Boha, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání své další životní cesty.

Základní informace: Tammím se bude konat ve dnech 25. – 27. 11. 2016 v Arcibiskupském semináři na adrese: Thákurova 3, 160 00 Praha 6. Začínáme v pátek odpoledne a končíme nedělním obědem.

Ubytování: Účastníci jsou ubytováni v pokojích po 2 – 6 účastnících.

Cena: Náklady setkání jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků účastníků podle jejich finančních možností doplněné příspěvkem Nadace Arcibiskupského semináře. Doporučený příspěvek je 400 Kč za osobu na celý víkend.

Kontakt: www.arcs.cuni.cz

Za realizační tým bohoslovec P. Kasal