Slavnostní uvedení duchovního správce

V neděli 5. srpna 2018 při nedělní mši svaté v Dolní Dobrouči uvedl ústecký děkan P. Vladislav Brokeš nového duchovního správce P. Tomáše Fialu do farnosti. Slavnostní liturgii symbolického předání, při kterém vychází průvod kněží s ministranty od fary či hranice farnosti, pomohl připravit ústecký historik a ceremonář Michal Sklenář. Při vstupu do kostela došlo k předání klíčů a přivítání. V presbytáři byl pak přečten jmenovací dekret královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Po bohoslužbě slova následoval obřad symbolického vyjádření poslání duchovního správce, při kterém kněží obešli významná místa v kostele – sedes, oltář, ambon, křtitelnici, zpovědnici a nakonec i svatostánek. Po bohoslužbě oběti se pak nový administrátor vlastními slovy představil a přiblížil svůj životopis. Nechyběl ani vtípek, že „v Dobrouči to bude asi dobré a hned dvakrát, protože je Horní a Dolní“. Před závěrečným požehnáním zástupci farnosti poděkovali oběma kněžím a popřáli Boží požehnání do jejich služby. Po mši svaté ve farním centru mladí z farnosti připravili agapé s palačinkami.
V neděli 5. srpna 2018 při mši svaté v Dolní Dobrouči uvedl ústecký děkan P. Vladislav Brokeš nového duchovního správce P. Tomáše Fialu do farnosti. Slavnostní liturgii symbolického předání, při kterém vychází průvod kněží s ministranty od fary či hranice farnosti, pomohl připravit ústecký historik a ceremonář Michal Sklenář. Při vstupu do kostela došlo k předání klíčů a přivítání. V presbytáři byl pak přečten jmenovací dekret královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Po bohoslužbě slova následoval obřad symbolického vyjádření poslání duchovního správce, při kterém kněží obešli významná místa v kostele – sedes, oltář, ambon, křtitelnici, zpovědnici a nakonec i svatostánek. Po bohoslužbě oběti se pak nový administrátor vlastními slovy představil. Svůj životopis na závěr okořenil vtípkem, že „v Dobrouči to bude asi dobré a hned dvakrát, protože je Horní a Dolní“. Před závěrečným požehnáním zástupci farnosti poděkovali oběma kněžím a popřáli Boží požehnání do jejich služby. Po mši svaté ve farním centru mladí z farnosti připravili agapé s palačinkami. Více již přiblíží obrázky v naší fotogalerii.

 

text, foto: Martin Rýznar